محافظ‌های صوتی، تصویری و تجهیزات رایانه‌ای

محافظ ولتاژ ۵ خروجي ۳۲۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ،...

محافظ ولتاژ ۵ خروجي ۳۲۱: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ،...

محافظ ولتاژ دیجیتالی ۳۴۳: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

 این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ،...

محافظ ولتاژ چهار خروجي ۳۰۹: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

 این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ،...