انواع باکس پلاستیکی از IP 40 تا IP 68

انواع تابلوهاى PVC كونز دار در سايزهاى مختلف IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

انواع تابلوهاى PVC در سايزهاى مختلف IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

انواع تابلوهاى PVC با درب شفاف در سايزهاى مختلف IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...