انواع پلاگ معکوس صنعتی با IP 44 و IP 67

پلاگ هاي معكوس IP67 در آمپرها و مدل هاي مختلف

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

پلاگ هاي معكوس IP44 در آمپرها و مدل هاي مختلف

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...