محافظ ولتاژ ۳۰۲

محافظ ولتاژ ۳۰۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری 

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۳۰۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری 
محافظ برق 301

محافظ ولتاژ ۳۰۱: مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی (بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۳۰۱: مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف