محافظ ولتاژ ۳۱۱

محافظ ولتاژ ۳۱۱: مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۳۱۱: مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف
محافظ ولتاژ ۳۱۰

محافظ ولتاژ ۳۱۰:  مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۳۱۰:  مخصوص یخچال ، فریزر و لوازم خانگی کم مصرف